IMG_2795
22

22 / Bardzo stare cisy

Tak się składa, że przez ostatni rok nasze rodzinne drogi przecinały się wielokrotnie z dawnymi drogami malarza Leona Wyczółkowskiego. Tydzień temu trafiliśmy w Borach Tucholskich w miejsce, które uwiecznił na ponad stu pracach. No i trudno mu się dziwić – rosną tu cztery tysiące kilkusetletnich cisów – unikat na skalę Europy.

Przyjechaliśmy na leśny parking, przeszliśmy suchą groblą, malowniczą bramą i krętą ścieżką. Ścieżka okazała się na tyle „gładka”, że przejechaliśmy wózkami dziecięcymi. Choć sam las pewnie się nie zmienił specjalnie, to dziewięćdziesiąt lat temu, kiedy przyjeżdżał tu Leon Wyczółkowski, zapewne był to dla niego, zatopiony między mokradłami, istny koniec świata. Lubię sobie wyobrażać, że wtedy wszędzie było dalej, a codzienne sprawy toczyły się spokojniej.

Najstarszy rezerwat w Polsce: Rezerwat Przyrody Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego w Wierzchlesie

 

27 maja 2016

Michał Dudek

Michał Dudek